Registrering/informasjonsdisk på Scandic Havet Hotel er åpen begge konferansedager

Sesjon: Forventninger til fremtidens luftfart

Video

Velkommen
Konferansier Eva-Charlotte Stenset

Konferansier Eva Charlotte Stenset

11:55-12:00 Luftfartstilsynets sikkerhetspris 2017

12:00-13:00 Lunsj

Sesjon: Fremtidens fly - er fremtiden elektrisk?

General manager Electrification, Glenn Llewellyn, Airbus

Airbus, Widerøe og luftfartsdirektøren

14:30-15:00 Pause

WS 1 - Dialog med Accountable Managers
Møterom: Refleksjon, 1 etg.
Påmelding: Lukket møte kun for AM
Tid: 15.00-16.00 (1 time)
Faglig ansvarlig: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad
Tekst: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad inviterer Accountable Managers til dialogmøte om status i luftfarten.
 

WS 2 Droner
Møterom: Storhavet 1, 3 etg.
Påmelding: ja
Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Faglig ansvarlig: Bente Heggedal, Luftfartstilsynet
Fremtidens droneindustri. Vekst og muligheter. Teknologi og næringssamarbeid. Utstilling av store droner.

WS 3 Safety Risk Management (SRM)
Ambassadør 1, Scandic Bodø Hotel
Påmelding: ja, men målgruppen er safety managers eller andre med tilsvarende funksjon
Tid: Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Faglig ansvarlig: Aslak Kjølstad, Luftfartstilsynet
Fokus på koblingen mellom Luftfartstilsynets og aktørenes Safety Risk Management-prosess. Dialog.

WS 4a Verktøy for å motvirke fatigue i luftoperasjoner
Møterom: Storhavet 2, 3 etg.
Påmelding: ja
Tid: 15.00-16.00 (1 time)
Faglig ansvarlig: Trond-Eirik Strand, Luftfartstilsynet
Rapportering, oppfølging, planlegging og medvirkning for å forhindre fatigue.

WS 4b Fatiguehåndtering, ledelse og effektiv drift
Møterom: Storhavet 2, 3 etg.
Påmelding: ja, målgruppen er øverste ledelse i flyselskap
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Faglig ansvarlig: Trond-Eirik Strand, Luftfartstilsynet
Diskusjon om erfaringer med verktøy for fatigue-styring og hvordan det påvirker drift, økonomi og sikkerhetsarbeidet.
WS4 a og b Presentasjon I

WS 5 Declared Training Organisations
Møterom: Kreativitet, 2 etg.
Påmelding: ja
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Ansvarlig: Helge Rossebø, Luftfartstilsynet
Framtidas utdanningsorganisasjoner innenfor GA-segmentet

WS 6 Nasjonal navigasjonsstrategi
Møterom: Inspirasjon, 2 etg
Påmelding: ja
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Ansvarlig: Svein Johan Pedersen, Luftfartstilsynet
Arbeid med nasjonal navigasjonsstrategi

WS 7 Dialog innenfor luftdyktighetsområde
Møterom: Luftfartstilsynet, Sjøgata 45-47
Påmelding: ja, målgruppen er nominert personell (EASA Form 4)
Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Ansvarlig: Morten Larsen, Luftfartstilsynet
Gjennomgang av CRS – Certificate of realease to service. Spørsmål og dialog.
WS7 Certificate of Release to Service I
WS7_EASA policy on Certificates of Release to Service for aircraft maintenance and associated reponsibilities of maintenance organisations and CAMOs I

WS 8 Newton Flight Academy – simulatorflyging
Norsk Luftfartsmuesum. Taxi utenfor hotellet
Påmelding: ja, (12 personer x 2 begrenset antall plasser)
Tid: 15.00-16.00 (1 time)
Tid: 16.00-17.00 (1 time)
Ansvarlig: (må komme tilbake til)
Pris: 175 NOK per deltaker. Betales ved inngang Newton Flight Academy
Test deg som pilot i en flysimulator

WS 9 Besøk på Bodø Remote Tower Center, Bodø lufthavn
Møterom: Bodø Lufthavn. Buss utenfor hotellet
Påmelding: ja
Tid: 15.00-17.00 (2 timer)
Ansvarlig: Svein Johan Pedersen, Luftfartstilsynet

Scandic Hotel Havet

Konferansier Eva Charlotte Stenset

Sesjon: Fremtidens luftrom - droner

Operativ leder i Dan Richard Isdahl-Engh i Orbiton og Seksjonssjef i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal, Luftfartstilsynet

Styreformann i Volocopter, Lukasz Gadowski

Master Planning Expert SESAR Joint Undertaking, Julie Ibalot,

Julie Ibalot presentasjon I

Volocopter, SESAR og Luftfartstilsynet

10:45-11:30 Pause med utsjekk på hotellet

Direktør i Strategiavdelingen i Luftfartstilsynet, Karin Myklebust

Karin Myklebust presentasjon I

Sesjon: Fremtidens flyplass

Konserndirektør i Avinor AS, Stine Westby og IT-direktør i Avinor, Brede Nielsen

Westby og Nilsen presentasjon I

Konferansier Eva-Charlotte Stenset

12:50-14:00 Lunsj

Powered by Netovo AS